Poročila

Strateška in letna poročila

Poročilo o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 v Sloveniji za leto 2011 (dokument je v angleškem jeziku)

Drugo strateško poročilo o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma EGP v letih 2009–2014 v Sloveniji za leto 2012 (dokument je v angleškem jeziku)

Kombinirano strateško in letno poročilo o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 v Sloveniji za leto 2013 (dokument je v angleškem jeziku)

Kombinirano strateško in letno poročilo o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 v Sloveniji za leto 2014 (dokument je v angleškem jeziku)

Kombinirano strateško in letno poročilo o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 v Sloveniji za leto 2015 (dokument je v angleškem jeziku)

Kombinirano strateško in letno poročilo o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 v Sloveniji za leto 2016 (dokument je v angleškem jeziku)

Končno strateško poročilo o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 (dokument je v angleškem jeziku)

Zapisniki letnega sestanka

Zapisnik letnega sestanka – marec 2013 (dokument je v angleškem jeziku)

Zapisnik izrednega letnega sestanka – junij 2013 (dokument je v angleškem jeziku)

Zapisnik letnega sestanka – september 2014 (dokument je v angleškem jeziku)

Zapisnik letnega sestanka – marec 2015 (dokument je v angleškem jeziku)

Zapisnik letnega sestanka – marec 2016 (dokument je v angleškem jeziku)

Zapisnik letnega sestanka – marec 2017 (dokument je v angleškem jeziku) 

Zapisniki sej nadzornega odbora

Poslovnik nadzornega odbora

Zapisnik nadzornega odbora – september 2014

Zapisnik nadzornega odbora – marec 2015

Zapisnik nadzornega odbora – marec 2016

Zapisnik seje nadzornega odbora – marec 2017

Končna poročila programov

Končno poročilo Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 (dokument je v angleškem jeziku)

Končno poročilo programa Slovenski štipendijski sklad 2009–2014 (dokument je v angleškem jeziku)

Končno poročilo Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 (dokument je v angleškem jeziku)

Končno poročilo vrednotenja

Vrednotenje programov financiranih s sredstvi Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014