Tristranski dialog

Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog

Sklad za dostojno delo in tristranski dialog je bil od 20. oktobra 2011 odprt za posamezne prijave projektov, katerih temeljna rezultata sta bila izboljšanje strukture in prakse socialnega in tristranskega dialoga ter boljše razumevanje koristi dostojnega dela.

Upravičeni kandidati so bili socialni partnerji, javni organi in organizacije javne uprave, ustanovljene kot pravne osebe v državah upravičenkah in na Norveškem, katerih redne dejavnosti so bile povezane z dostojnim delom in/ali tristranskim sodelovanjem na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Izraz socialni partner se navezuje na organizacije, ki zastopajo delodajalce in delavce. Partnerstvo z norveškimi subjekti ni bilo obvezno, je bilo pa zaželeno. Norveške pravne osebe so se lahko prijavile le kot predlagatelji projekta v sodelovanju s subjektom iz države prejemnice.

Program se je osredotočil na spodbujanje agende za dostojno delo, spodbujanje tristranskega dialoga in povečanje dvostranskega sodelovanja z norveškimi partnerji. S pospeševanjem tega dialoga so socialni partnerji v vsaki državi bolje prispevali k bolj trajnostnemu gospodarskemu in socialnemu razvoju.

Program je v imenu donatorjev izvajal »InnovationNorway« centralizirano za vseh 12 držav prejemnic. Iz sklada so se financirali ukrepi, ki spodbujajo dostojno delo in krepijo tristranski dialog. Razpis je zaključen, rok za zaključek projektov je bil 31. 12. 2014, projekti pa so lahko trajali največ 24 mesecev. Iz tega naslova sta sredstva finančnih mehanizmov v Republiki Sloveniji prejela 2 projekta – 57.000 evrov Slovenska zveza sindikatov Alternativa za projekt “Dostojna upokojitev” in 84.940 evrov Zveza svobodnih sindikatov Slovenije za “Dostojen projekt za dostojno delo”

 

V priponki si lahko ogledate izbrane projekte (dokument je v angleškem jeziku).