Nacionalna kontaktna točka

Naloge Nacionalne kontaktne točke (NKT) izvaja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

NKT je v celoti odgovorna za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 v Sloveniji.

Obseg odgovornosti NKT med drugim vključuje:

  • celovito odgovornost za doseganje ciljev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP in za uporabo sredstev, finančni nadzor in revizijo;
  • odgovornost glede javnih razpisov, zbiranja in izbora predlogov za projekte, ki se predložijo Uradu za finančne mehanizme (UFM);
  • z nosilcem projekta podpiše sporazum, da zagotovi pravilno izvajanje projekta;
  • zagotavljanje primerne izvedbe in nadzora projektov;
  • predsedovanje Skupnemu odboru Sklada za bilateralne odnose;
  • zagotavljanje rednega poročanja UFM o izvajanju programov, financiranih iz Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP ter poročanje o vseh morebitnih nepravilnostih;
  • zagotavljanje informacij in obveščanje širše javnosti o obstoju Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP, njunih ciljih, izvajanju in celovitem vplivu v Sloveniji;
  • zagotavljanje polne zavezanosti in opremljenosti Nosilcev programov za uspešno izvajanje projektov, programov in drugih specifičnih oblik nepovratne pomoči;
  • hrambo vseh dokumentov v zvezi s programi, uresničenimi v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

Kontaktni obrazec


Kontaktni podatki

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
T: +386 1 400 36 80
F: +386 1 400 35 22
E: gp.svrk@gov.si

Petra Hiršel Horvat
E: petra.hirsel-horvat@gov.si
T: +386 1 400 34 35

Informiranje in komuniciranje

Maja Vodopivec Crkvenjaš
E: maja.vodopivec-crkvenjas@gov.si
T: +386 1 400 34 98