Program FM EGP

Bilateralni sklad v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014

Del sredstev tega sklada je bil namenjen tudi za iskanje partnerjev iz treh donatorskih držav (Norveške, Islandije in Lihtenštajna) za izvajanje projektov v partnerstvu z njimi. Sredstva za vzpostavitev bilateralnega partnerstva so kot povračilo stroškov za ustvarjanje takšnega partnerstva povrnjena nosilcem projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje projektov.

Podrobnejše informacije, pogoje in navodila o koriščenju sredstev bilateralnega sklada na programski ravni, kakor tudi obdobje upravičenosti za uveljavljanje povračila, so bili objavljeni v javnem razpisu za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma in Programa finančnega mehanizma EGP.

 


Dodatne informacije:

Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014

Silvija Jakopovič
Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

T:+ 386 1 400 34 33
Elektronski naslov: silvija.jakopovic@gov.si