Splošne informacije

Takratno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v vlogi Nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 dne 27. 12. 2013 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

Predmet razpisa je bil izbor projektov za dodelitev nepovratnih sredstev obeh programov v skupni vrednosti 16.886.132 EUR. V ta namen je bil razpis razdeljen v dva sklopa:

SKLOP A – PROGRAM NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA 2009–2014

Področje A.1 – Pobude za javno zdravje

Pod-področje Zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov
Pod-področje Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom
Pod-področje Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja

Področje A.2 – Enakost spolov

Pod-področje Odločanje na gospodarskem področju
Pod-področje Odločanje na političnem področju
Pod-področje Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

SKLOP B – PROGRAM FINANČNEGA MEHANIZMA EGP 2009–2014

Področje B.1 – Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve

Področje B.2 – Naravna dediščina

Področje B.3 – Kulturna dediščina

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma in Programa finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2009-2014 je 1. 12. 2014 zasedala komisija v širši sestavi za Sklop A – Program Norveškega finančnega mehanizma, 18. 11. 2014 pa za Sklop B – Program Finančnega mehanizma EGP. Obe komisiji sta potrdili seznama razvrščenih projektov.

Seznam razvrščenih projektov – Sklop A – NOR

Seznam razvrščenih projektov – Sklop B – EGP