Kaj smo dosegli

V obdobju 2009–2014 so Islandija, Lihtenštajn in Norveška namenile 1,798 milijarde evrov za izvajanje Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. S tem so želele prispevati predvsem k večji družbeni in gospodarski koheziji ter krepitvi bilateralnih odnosov s 16 upravičenimi državami Evropskega gospodarskega prostora. Skoraj tretjina sredstev je bila namenjena varovanju okolja in podnebnim spremembam, močno pa so bile podprte tudi raziskave in inovacije, civilna družba in druge naložbe v ljudi preko človeškega in družbenega razvoja. Med njimi je bila zelo pomembna skrb za zdravje in otroke. Skupaj je bilo podprtih več kot 150 programov, med njimi tudi 5 v Sloveniji.

Nosilka 3 programov je bila Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki je bila hkrati tudi Nacionalna kontaktna točka. Pri drugih programih so sodelovali še Regionalni center za okolje (REC Slovenija), Center za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO (CNVOS) in Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

Z okvirno 29 milijoni evrov sredstev, ki vključujejo nepovratna sredstva in sredstva nosilcev projektov, smo v obdobju 2009–2014 v Sloveniji uresničili več kot 120 projektov s področij štipendiranja in mobilnosti, nevladnih organizacij, javnega zdravja, enakosti med spoloma, biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, ohranjanja oz. oživljanja kulturne in naravne dediščine ter okolja. Na področju javnega zdravja so bili izvedeni celo nekateri pilotni projekti, ki so bili kasneje vključeni v sistem javnega zdravja, kar je še dodatno prispevalo k boljšim javnim storitvam za državljanke in državljane. Velik poudarek pri vseh projektih je bilo sodelovanje, tako med različnimi partnerji znotraj države, kot s tujimi, predvsem iz držav donatoric. S tem se je močno okrepilo bilateralno sodelovanje med državami, kar odpira nove priložnosti na številnih področjih razvoja.

Izvajanje Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v Sloveniji v številkah

Brošura, v kateri so predstavljeni vsi projekti, ki smo jih s pomočjo Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma izpeljali v Sloveniji: Sodelujemo za skupne cilje

Video z zaključnega dogodka (krajša in daljša različica)