Splošne informacije

Sredstva v okviru norveških in EGP finančnih mehanizmov poleg zmanjševanja razlik v okviru Evropskega gospodarskega prostora pomagajo krepiti bilateralne odnose med tremi državami donatoricami in 15 državami prejemnicami. Bilateralno sodelovanje poteka na več ravneh: kot politični dialog med Islandijo, Liechtensteinom, Norveško in EU, kot bilateralna srečanja med državami donatoricami in državami prejemnicami in skozi področno sodelovanje (cooperation on the ground). Delitev izkušenj in znanja je obojestranska obogatitev. Bilateralno sodelovanje na programski in projektni ravni ter splošna vidljivost mehanizmov rezultirajo tudi v povečani osveščenosti v državah članicah o delovanju mehanizmov.