Sklad za tehnično pomoč

Sklad za tehnično pomoč in krepitev bilateralnih odnosov na nacionalni ravni

Slovenija je bila upravičena do finančnih sredstev za tehnično pomoč za izvajanje obeh finančnih mehanizmov na nacionalni ravni in za sklad za krepitev bilateralnih odnosov prav tako na nacionalni ravni. Za tehnično pomoč je bilo namenjenih 403.500,00 evrov, upravičenci sredstev pa so bili poleg Nacionalne kontaktne točke – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – tudi Ministrstvo za finance (Potrjevalni organ) ter Urad za Nadzor proračuna RS (Revizijski organ). Za krepitev bilateralnih odnosov na nacionalni ravni med Republiko Slovenijo in donatorskimi državami je bilo namenjenih skupno 134.500,00 evrov.

NAVODILO NACIONALNE KONTAKTNE TOČKE – Tehnična pomoč in Sklad za bilateralne odnose na nacionalni ravni (SI01)

a) Pravne podlage

b) Drugi pomembni dokumenti

c) Obrazci