Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in izobraževanja za zdravstvene delavce

Akronim projekta:

POND_SiZdrav

Nosilec projekta:

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Projektni partnerji:

Partner 1: Zdravniška zbornica Slovenije

Partner 2: Center za socialno delo Maribor

Partner 3: Zavod EMMA, Center za pomoč žrtvam nasilja

Partner 4: St. Olavs Hospital, Avdeling Brøset

Obdobje trajanja projekta:

12.02.2015 - 30.06.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

638.886,16 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

606.941,85 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Manjše razlike med skupinami uporabnikov

Povzetek projekta:

Izobraževalni programi, namenjeni povečevanju kompetenc zdravstvenega osebja pri prepoznavanju in obravnavanju žrtev nasilja v družini, so se v praksi izkazali kot izredno učinkovita oblika odkrivanja nasilja v družinah. V Sloveniji je na voljo le omejen obseg tovrstnih usposabljanj. Projekt zapolnjuje omenjeno vrzel. Njegov temeljni cilj je ponuditi zdravstvenemu osebju multidisciplinarno izobraževalno platformo, pripravljeno s strani ekipe raziskovalcev in zdravnikov različnih specialističnih smeri, strokovnjakov s področja komunikacije, pedagogike, varnosti, informacijsko komunikacijske tehnologije, socialnih delavcev, predstavnikov nevladnih organizacij idr. Izobraževalna platforma vključuje spletno stran, priročnik za prepoznavo in obravnavo žrtev nasilja v družini, e-izobraževalne vsebine, priročna orodja s področja prepoznave in obravnave nasilja v družini ter predavanja in delavnice. Namen platforme je seznanitev zdravstvenih delavcev s strokovnimi usmeritvami obravnave nasilja v družini, dvig njihovih kompetenc in spodbujanje njihovega vključevanja v medsektorsko obravnavo žrtev nasilja v družini.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku