Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja

Akronim projekta:

ANIMA SANA

Nosilec projekta:

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE

Projektni partnerji:

Partner 1: POT SVETLOBE DRUŠTVO ZA RAZŠIRITEV ZAVESTI

Partner 2: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Partner 3: FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO JESENICE

Partner 4: SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO

Obdobje trajanja projekta:

20.03.2015 - 30.04.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

339.74000 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

322.75300 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje - Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja

Splošni cilj projekta:

Izboljšane storitve na področju duševnega zdravja

Povzetek projekta:

V okviru projekta ANIMA SANA je bila na območju Zgornje Gorenjske vzpostavljena mreža svetovalnic, kjer so posameznikom, ki potrebujejo pomoč, na voljo brezplačna psihoterapevtska svetovanja. Nasvet je moč dobiti tudi preko vzpostavljene spletne strani in radijskih oddaj. Z analizo razmer na področju duševnega zdravja smo izpostavili glavne ranljive ciljne skupine ter pripravili raziskovalno poročilo Duševno zdravje in odnos do oseb z duševnimi boleznimi pri zaposlenih v Zgornji Gorenjski regiji. Oblikovani in v izvedbi so različni programi/sklopi delavnic za ranljive ciljne skupine kot so brezposelni, zaposleni pod stresom, dijaki,… Pripravljena je bila tudi informativna brošura in promocijski video-oglas. Drugi del projekta je namenjen strokovnim delavcem s poudarkom na zdravstvenih in socialnih delavcih ter študentih zdravstvene nege. Zanje projektni partnerji pripravljamo posebej prilagojena usposabljanja in delavnice. Projekt omogoča lažjo, širšo in brezplačno dostopnost do posameznih storitev in preventivnih programov na eni strani ter boljšo promocijo pomena dobrega duševnega zdravja za posameznika in družbo kot celoto na drugi strani.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku