Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Ljudska univerza Jesenice

Akronim projekta:

3FIT

Nosilec projekta:

Ljudska univerza Jesenice

Projektni partnerji:

Partner 1: Občina Bled

Partner 2: Društvo upokojencev Bled

Partner 3: Občina Bohinj

Partner 4: Zavod sv. Martina

Partner 5: Občina Gorje

Partner 6: Društvo upokojencev Gorje

Partner 7: Občina Jesenice

Partner 8: Občina Kranjska Gora

Partner 9: Comett domovi d.o.o., podružnica Dom Viharnik

Partner 10: Občina Žirovnica

Partner 11: Društvo upokojencev Žirovnica

Partner 12: Občina Radovljica

Partner 13: Ljudska univerza Radovljica

Obdobje trajanja projekta:

03.02.2015 - 31.07.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

180.093,00 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

171.088,35 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Zmanjšanje ali preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom

Povzetek projekta:

Cilj projekta je promocija zdravja med starejšimi prebivalci zgornje Gorenjske. Prebivalstvo se stara – na zgornjem Gorenjskem število starejših od 55 let, ki so ciljna skupina projekta, dosega že tretjino celotne populacije. Ključni vzrok za nastanek kroničnih bolezni, ki zmanjšujejo število zdravih let življenja, kljub temu, da se življenjska doba podaljšuje, je nezdrav življenjski slog. Projekt zajema celostno reševanje te problematike, saj je v projektu razvit in se izvaja program ohranjanja zdravja starejših v obliki delavnic, ki bo zagotovil uvedbo sprememb v življenjskem slogu starejših, tako umsko kot tudi telesno in duševno. Vključevanje starejših v program temelji na individualnem pristopu, s čimer se upošteva individualne potrebe vsakega posameznika. Program ohranjanja zdravja se izvaja na sedmih različnih lokacijah, kar omogoča starejšim lažji dostop. V projekt so vključene vse občine, društva upokojencev, domovi za starejše in organizacije za izobraževanje odraslih, ki delujejo na zgornjem Gorenjskem. S tem je vzpostavljena mreža, ki zagotavlja učinkovito, strokovno in trajnostno izvajanje programa ohranjanja zdravja starejših.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku