Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja

Akronim projekta:

Soustvarjanje pomoči družinam v skupnosti

Nosilec projekta:

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za socialno delo, Fakulteta za šport, Zdravstvena fakulteta)

Projektni partnerji:

Partner 1: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Partner 2: Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje

Obdobje trajanja projekta:

16.02.2015 - 30.09.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

358.345,19 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

340.427,93 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Manjše razlike med skupinami uporabnikov

Povzetek projekta:

Številne družine v Sloveniji se srečujejo z družbeno izključenostjo. Projekt naslavlja izziv, kako vzpostaviti sodelovanje s tistimi družinami, ki ne zmorejo poiskati ustrezne pomoči v obstoječih programih. Namen projekta je mobilizirati vire družinskih članov in jih spodbuditi k aktivnemu reševanju nastale situacije. Cilji projekta so razviti model pomoči družinam v skupnosti, usposobiti strokovnjake za delo na področjih socialnega dela z družinami, kineziologije in fizioterapije, soustvariti želene spremembe z družinami ter implementirati znanje v prakso. Razvoj modela pomoči družinam v skupnosti, ki bo tudi preizkušen v obliki akcijskega raziskovanja, bo slonel na poglobljeni analizi teoretičnih konceptov ter izmenjavi znanj in izkušenj z norveškim partnerjem. Projekt vključuje tudi oblikovanje in izvedbo programa vadbe za aktiven življenjski slog za odrasle z nizkim ekonomskim statusom ter programa vadbe za povečanje mobilnosti starejših, živečih v skupnosti. Velik poudarek projekta je na neposrednem usposabljanju študentov za delo s socialno izključenimi posamezniki ali skupinami ter na vključitvi izsledkov projekta v programe izobraževanja. Rezultati projekta bodo med drugim predstavljeni na zaključni konferenci projekta ter v dveh znanstvenih monografijah.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku