Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Preventivni mozaik Posavja

Akronim projekta:

PmP

Nosilec projekta:

Mladinski center Krško

Projektni partnerji:

Partner 1: Center za socialno delo Krško

Partner 2: Družinski inštitut Zaupanje

Partner 3: Društvo Srečanje

Partner 4: Zdravstveni dom Krško

Obdobje trajanja projekta:

03.02.2015 - 30.06.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

248.326,40 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

235.910,08 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Zmanjšanje ali preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom

Povzetek projekta:

Projekt naslavlja področje posledic tvegane oz. škodljive rabe alkohola, s katerimi je posavska regija glede na ostale slovenske regije nadpovprečno obremenjena. S projektnimi dejavnostmi odgovarja na potrebe različnih ciljnih skupin: - otroci, mladostniki in starši: vzpostavitev celovitega regijskega preventivnega programa z namenom dviga ozaveščenosti in kompetenčne ravni za soočanje z eksistencialnimi in odnosnimi izzivi uporabnikov; - strokovni delavci posavske regije: ustanovitev mreže organizacij »Posavje za zdravje« z namenom učinkovitejše obravnave in reševanja problematike v regiji in učinkovitega strokovnega izobraževanja ter nasploh pretoka znanj znotraj mreže; - mladi, ki so že razvili tvegana vedenja: vzpostavitev in pilotno izvajanje uličnega dela - informiranje, pomoč pri samopresoji, integracija mladih na obrobju; - neprostovoljno napoteni uporabniki: vzpostavitev modela učinkovitega svetovalnega dela zanje in izobraževanje strokovnih delavcev, ki delajo s to ciljno skupino.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku