Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v VIZ – vzorčni model in smernice

Akronim projekta:

NasVIZ

Nosilec projekta:

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Projektni partnerji:

Partner 1: Osnovna šola Simona Jenka Kranj

Partner 2: Vzgojni zavod Kranj

Partner 3: CSD Kranj – Dnevni center za mlade in družine Škrlovec

Partner 4: Društvo za nenasilno komunikacijo

Partner 5: The European Wergeland Centre (EWC)

Partner 6: Mestna občina Kranj

Obdobje trajanja projekta:

12.02.2015 - 31.08.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

255.945,91 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

243.148,61 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Izboljšane storitve na področju duševnega zdravja

Povzetek projekta:

Projekt temelji na izhodišču, da lahko medvrstniško nasilje preprečujemo le s partnerskim prizadevanjem. Nasilje razume kot umeščeno v strukturni in kulturni kontekst šole, družinske, lokalne in širše družbene skupnosti. Večina obstoječih pristopov k vrstniškemu nasilju v naših VIZ je nesistematičnih, necelovitih in neovrednotenih. Projekt NasVIZ razvija znanstveno utemeljen model preprečevanja in obravnavanja vrstniškega nasilja kot splošno uporabni način celovitega pristopa. Stavi na »pristop celotne šole« in na partnerstvo za krepitev šolske skupnosti. Ključni nivoji delovanja so usposabljanje šolskega kolektiva; načrtno in kontinuirano delo z oddelčnimi skupnostmi in starši; raznolika dejavnost šolske svetovalne službe; mreženje z organizacijami v lokalni skupnosti. Projekt poudarja skupno znanje o nasilju, znanje o čustvih, razvijanje socialnih in emocionalnih kompetenc učencev, zaposlenih, staršev. Posebno pozornost namenja čustveno in vedenjsko manj prilagojenim oziroma slabše integriranim učencem. Glavni rezultati bodo trajnostno zastavljena partnerska mreža, model spoprijemanja z medvrstniškim nasiljem v šoli, smernice za uporabo modela, predlogi za šolski kurikulum in strateški sistemski predlogi.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku