Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Očetje in delodajalci v akciji

Akronim projekta:

ODA

Nosilec projekta:

Mirovni inštitut

Projektni partnerji:

Partner 1: Univerza v Ljubljani

Partner 2: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Partner 3: Nicha d.o.o

Partner 4: Reform – resource centre for men

Obdobje trajanja projekta:

03.02.2015 - 31.08.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

276.750,00 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

249.075,00 EUR

Programsko področje:

Enakost spolov; Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Splošni cilj projekta:

Večja ozaveščenost o enakosti spolov in spodbuda raziskavam na tem področju

Povzetek projekta:

S projektom ODA odpiramo temo, kako zaposleni očetje usklajujejo plačano delo in skrb za otroka ter s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo. Raziskave kažejo, da si moški prizadevajo spreminjati tradicionalne spolne vloge z dejavnim očetovstvom, a pri tem niso deležni podpore delodajalcev. V središču projekta bo dejavno očetovstvo, razviti in preizkušeni bodo ukrepi usklajevanja plačanega dela in skrbi za otroke, ki neposredno nagovarjajo moške. Z zaposlenimi očeti, delodajalci in sindikati bomo oblikovali model »Prilagodljiv paket ukrepov ODA« in ga izvedli v 6-mesečnem pilotnem preizkusu v 4 izbranih organizacijah in podjetjih. Ciljne skupine so: a) delodajalci in b) medijska ter splošna javnost (ozaveščanje o potrebah in koristih omogočanja usklajevanja plačanega dela in družine tudi za moške ter predlogi konkretnih možnosti v praksi). Projekt se osredotoča na problematiko usklajevanja (mladih) očetov c) na vodstvenih položajih in d) v prekarnih zaposlitvah.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku