Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Sodelovanje za zdravje Romov

Akronim projekta:

SORO

Nosilec projekta:

Ljudska univerza Kočevje

Projektni partnerji:

Partner 1: Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Partner 2: Občina Kočevje

Partner 3: Mestna občina Novo mesto

Partner 4: Zdravstveni dom Kočevje

Partner 5: Zdravstveni dom Novo mesto

Partner 6: Romsko društvo Romano Veseli

Partner 7: Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse

Obdobje trajanja projekta:

27.02.2015 - 30.04.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

589.735,64 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

560.248,86 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Manjše razlike med skupinami uporabnikov

Povzetek projekta:

Projekt naslavlja dolgoletne nerešene izzive na področju vključevanja romske populacije v zdravstveni sistem. Z dvigom ozaveščenosti romske populacije o pomenu zdravja, izboljšanjem komunikacije javnih delavcev, ki delajo z Romi, okrepljenim medinstitucionalnim sodelovanjem in prizadevanjem za trajnost in stabilnost delovanja romskih koordinatorjev in mobilne zdravstvene službe v romskih naseljih projekt prispeva k zmanjšanju razlik v zdravju med skupinami uporabnikov. Ključne projektne dejavnosti so razviti in testno preizkusiti 5 programov usposabljanj za okvirno 590 udeležencev ter pripraviti načrt in izvesti zdravstveno oskrbo na terenu z najmanj 200 obiski zdravstvenih delavcev v romskih naseljih. S pomočjo norveškega partnerja bo na osnovi prenosa dobrih praks iz države donatorice vzpostavljena tudi podporna mreža za svojce odvisnikov in ljudi s težavami v duševnem zdravju. Projektne dejavnosti so namenjene romski skupnosti v jugovzhodni Sloveniji, predvsem romskim ženskam in strokovnim delavcem, ki delajo z njimi.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku