Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Mreža za enake možnosti - MEMA

Akronim projekta:

Network MEMA

Nosilec projekta:

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Zbornica osrednjeslovenske regije

Projektni partnerji:

Partner 1: Athene Prosjektledelse (BOOST Global Innovation AS)

Partner 2: META Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva, svetovalna pisarna

Partner 3: Ekonomski institut Maribor, ekonomske raziskave in podjetništvo d.o.o. (EIM)

Partner 4: KonektOn, Center poslovnih storitev, d.o. o.

Partner 5: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba

Obdobje trajanja projekta:

12.02.2015 - 30.09.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

249.808,52 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

237.318,09 EUR

Programsko področje:

Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014

Splošni cilj projekta:

Večja ozaveščenost o enakosti spolov in spodbuda raziskavam in povezovanju; spodbujanje večjega vključevanja žensk v gospodarstvu (SME) na vse nivoje odločanja v Sloveniji z boljšo organiziranostjo podjetnic po vseh slovenskih regijah

Povzetek projekta:

GRADNIKI PROJEKTA Analiza stanja ženske populacije v gospodarstvu in podjetništvu Preštevamo njihov ekonomski potencial Ocenjujemo, kako izboljšati ta potencial Pripravljamo predloge za nadaljnje ukrepe in za izboljšanje situacije oz. bolj enakopravne zastopanosti žensk v gospodarstvu oz. na vseh drugih položajih odločanja v Sloveniji Mreža regijskih svetov žensk v gospodarstvu Oblikovanje iniciativne skupine in predstavitev ciljev projekta na seznanitvenih delavnicah v 12 slovenskih regijah Priprava priročnika »Kako začeti« za iniciativne skupine in imenik članic Razvoj multimedijskega portala Razvoj modela podpornega centra za inovativne gospodarske enote žensk v sodelovanju z norveškim partnerjem ter oblikovanje idejne zasnove Centra (vloge zainteresiranih, vloge ciljnih skupin; ocena lokalnih potreb MSP in opredelitev obsega storitev centra). Vključuje pripravo organizacijske infrastrukture, ter načrtovanje finančnih potreb Model centra za spodbujanje inovativnosti žensk v gospodarstvu Izvedba študijskega obiska Dobre prakse v Sloveniji Razstava s forumom in pripravljalni seminar, novinarska konferenca Kreativne delavnice za učence in dijake v OŠ in SŠ na zaposlitvenih sejmih po Sloveniji in drugje Simpoziji z učitelji in profesorji v OŠ in SŠ ter regionalnimi razvojnimi agencijami.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku