Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju

Akronim projekta:

A-Qu-A

Nosilec projekta:

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Projektni partnerji:

Partner 1: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave

Partner 2: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

Partner 3: Mestna zveza upokojencev Ljubljana

Partner 4: Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem

Partner 5: Mestna občina Ljubljana

Partner 6: Høgskolen i Oslo og Akershus

Obdobje trajanja projekta:

09.04.2015 - 31.12.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

737.473,44 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

700.599,77 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Manjše razlike med skupinami uporabnikov

Povzetek projekta:

Projekt prinaša nadgradnjo obstoječega sistema oskrbe prebivalcev na domu v smeri celostne obravnave potreb uporabnikov, predvsem starejših. Izhodišče zasnove projekta so prepoznane dodatne potrebe po storitvah oskrbe na domu, ki delujejo kurativno in tudi preventivno, omogočajo boljšo kakovost življenja, predstavljajo trajnostne rešitve in spodbujajo medgeneracijsko solidarnost. Projekt posledično vključuje izvedbo storitev delovne terapije, fizioterapije, logopedije, zdravstvene nege, dietetike in gibalne vadbe. Izvedene bodo množične meritve telesnih, gibalnih in funkcionalnih zmožnosti, sposobnosti in značilnosti oseb, starejših od 65 let, ki živijo na domu, njihovih gibalno-športnih in prehranskih navad ter njihovih bivanjskih pogojev in možnosti. Na osnovi rezultatov meritev bodo pripravljeni in izvedeni intervencijski programi, usmerjeni v izboljšanje njihove gibalne učinkovitosti in prehranskih navad. Rezultati bodo interpretirani v sodelovanju z norveškim partnerjem in objavljeni v zaključni publikaciji projekta. Projekt vključuje tudi pripravo predlogov intervencij za prilagoditev bivalnega okolja slabšim psiho-fizičnim sposobnostim starejših. Dolgoročno želi projekt prispevati k sistemskim spremembam na področju oskrbe na domu.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku