Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom

Akronim projekta:

MOČ

Nosilec projekta:

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Projektni partnerji:

Partner 1: Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Center za psihološko svetovanje POSVET

Partner 2: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za raziskovanje samomora

Partner 3: Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja

Obdobje trajanja projekta:

11.02.2015 - 30.06.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

841.560,78 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

799.482,74 EUR

Programsko področje:

Program Norveškega finančnega mehanizma 2009 - 2014

Splošni cilj projekta:

Izboljšane storitve na področju duševnega zdravja.

Povzetek projekta:

V Sloveniji obstajajo velike razlike v dostopnosti do storitev za duševno zdravje. Cilj projekta je zato v osrednji, savinjski, koroški in posavski regiji povečati število strokovnjakov na primarnem zdravstvenem nivoju in izven njega, ki so usposobljeni za prepoznavo duševnih stik in samomorilnega vedenja, poleg tega pa razviti svetovalnice za odrasle v duševni stiski ( v petih regijah) in jih z novimi programi nadgraditi v treh regijah, kjer so že obstajale. Ciljni skupini sta strokovnjaki na primarnem zdravstvenem nivoju in drugi strokovnjaki, ki prihajajo v stik z ranljivimi, ter odrasli v duševni stiski, hkrati pa tudi splošna javnost, kjer je pomembno destigmatizirati samomor in depresijo. Ključni rezultati bodo vključenost vsaj 100 strokovnjakov v program prepoznave duševnih stisk in samomorilnosti (strokovnjakov v primarnem zdravstvenem varstvu in izven) ter izboljšana lokalna zmogljivosti na področju duševnega zdravja – nove svetovalnice in nadgrajene že obstoječe . Strokovnjakom, ki bodo vključeni v program prepoznave duševnih stisk, bo poleg tega ponujen tudi program čuječnosti za krepitev lastnega duševnega zdravja.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku