Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine

Akronim projekta:

ZORA

Nosilec projekta:

Zavod Inštitut za avtizem in sorodne motnje

Projektni partnerji:

Partner 1: Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor

Partner 2: Mestna občina Maribor

Partner 3: The National Autism Unit

Partner 4: Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke

Obdobje trajanja projekta:

22.01.2015 - 31.12.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

718.090,00 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

646.281,00 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Manjše razlike med skupinami uporabnikov

Povzetek projekta:

Avtizem je najhitreje naraščujoča razvojna motnja. V Sloveniji so otroci z avtizmom prikrajšani predvsem na področju zgodnje terapevtske obravnave, njihove starši pa nimajo potrebnega znanja in podpore. Poleg tega danes v Sloveniji ni izobraževalnega programa za strokovnjake, ki delajo z osebami z avtizmom. Specifični cilj projekta ZORA je tako razvoj terapevtskih in izobraževalnih programov, ki zmanjšujejo neenakost pri zdravju otrok in mladostnikov z avtizmom in so v pomoč njihovim družinam. Pričakovani rezultati so 1. povečana dostopnost do terapevtski storitev 2. vzpostavitev centra za kratkotrajno bivanje ter 3. vsaj 150 vključenih strokovnjakov in staršev v izobraževanje s področja avtizma. Ti rezultati pomenijo medsektorske rešitve na področju družbene skrbi za otroke z avtizmom in njihove družine. Ciljne skupine so 1. otroci in mladostniki z avtizmom 2. strokovnjaki, ki delajo z njimi ter 3. njihovi starši. Projekt pomeni »verigo dosežkov« v smislu, da imajo otroci z avtizmom, ki so vključeni v zgodnjo terapevtsko obravnavo bistveno boljše uspehe pri učenju in šolanju in kasneje pri socialnem vključevanju, kar posledično pomeni tudi boljše duševno zdravje teh oseb ter boljše zdravje in kvaliteto življenja njihovih družin.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku