Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

Akronim projekta:

CPC+

Nosilec projekta:

Zdravstveni dom Ljubljana

Projektni partnerji:

Partner 1: DNV GL AS

Partner 2: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Partner 3: Mestna občina Ljubljana

Partner 4: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Partner 5: Zavod Prava poteza

Obdobje trajanja projekta:

06.03.2015 - 31.05.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

467.666,63 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

444.283,30 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Zmanjšanje ali preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom.

Povzetek projekta:

Obvladovanje kroničnih bolezni je velik izziv zdravstvenih sistemov v prihodnosti, ki ga je potrebno reševati predvsem v osnovni zdravstveni dejavnosti. V Sloveniji je bil v ta namen uspešno uveden projekt referenčnih ambulant. Projekt CPC+ predstavlja njegovo nadgradnjo oz. nadgradnjo modela celovite obravnave pacienta. Cilj projekta CPC+ je izboljšati oskrbo bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih (tistih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika), razširiti vsebino dela referenčnih ambulant na problem debelosti in izboljšati kakovost dela, predvsem z vključitvijo patronažnih medicinskih sester v obstoječe time referenčnih ambulant. Poleg navedenega in posodobitve obstoječih kliničnih poti vodenja bolezni v referenčnih ambulantah projekt vključuje tudi izdelavo nove klinične poti za družinsko obravnavo debelosti. Ob sodelovanju z norveškim partnerjem bo uvedeno sistematično ocenjevanje kakovosti in varnosti obravnave bolnikov in zdravstvenega osebja ter ustreznosti njihovega izobraževanja. Velik poudarek projekta je dan tudi sami pripravi in izvedbi izobraževanj strokovnega kadra v skladu z novimi priporočili in predstavitvam rezultatov projekta strokovni in drugi javnosti v Sloveniji in v tujini.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku