Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Zdrav življenjski slog otrok in mladih skozi opolnomočenje mladinskih delavcev in vzpostavitev programov na lokalni ravni

Akronim projekta:

Za zdravje mladih

Nosilec projekta:

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Projektni partnerji:

Partner 1: Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija

Partner 2: Zveza tabornikov Slovenije

Partner 3: Mladinski svet Slovenije

Partner 4: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Partner 5: RTV Slovenija

Obdobje trajanja projekta:

22.01.2015 - 31.10.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

463.031,00 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

413.031,00 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Zmanjšanje ali preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom.

Povzetek projekta:

Projekt je osredotočen na krepitev zdravega življenjskega sloga med slovenskimi otroci in mladostniki, starimi 12 do 19 let. Izhajajoč iz želje po celostnem delovanju se z raznolikimi projektnimi dejavnostmi dotakne vseh ključnih področij zdravega življenjskega sloga. Vključuje pripravo strokovnih podlag o stanju na področju zdravja med otroki in mladimi, izvedbo kakovostnih usposabljanj za mladinske delavce in voditelje, organizacije in izvedbe posvetov ter uvedbo programov promocije zdravja med več kot 2500 vključenimi mladimi in njihovimi starši po celotni Sloveniji. V sklopu projekta bodo pripravljena tudi različna izobraževalna orodja in metode, ki bodo po koncu projekta omogočala nadgradnjo in nadaljevanje dela na tem področju. Usposobljeni strokovni delavci bodo prejeli naziv »promotor zdravja«, organizacije, ki bodo vpeljale programe zdravja in ustvarile zdravo okolje za mlade pa naziv »zdrava organizacija«.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku