Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Partnerstvo za razvoj preventive in testiranja na HIV v skupnosti med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi

Akronim projekta:

Odziv na HIV

Nosilec projekta:

Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče LEGEBITRA

Projektni partnerji:

Partner 1: Društvo študentski kulturni center, sekcija Magnus

Partner 2: Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico

Partner 3: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Partner 4: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Partner 5: Helseutvalget for bedre homohelse

Obdobje trajanja projekta:

12.02.2015 - 31.08.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

409.700,00 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

368.700,00 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Zmanjšanje ali preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom

Povzetek projekta:

V Sloveniji število okuženih z virusom HIV narašča, pri čemer je večina novo okuženih moških, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM). Obenem je med zdravstvenimi delavci premalo specifičnih znanj o okuženih z virusom HIV med MSM. Cilj projekta je zmanjšati širjenje HIV in ostalih spolno prenosljivih okužb med MSM v Sloveniji in izobraziti zdravstvene delavce na vseh ravneh o življenju z virusom HIV in stigmatizaciji okuženih. Projekt vključuje vzpostavitev ter izvajanje celovitega programa promocije varne spolnosti in testiranja na HIV v skupnosti MSM, izven zdravstvenih institucij. V ta namen bo izvedena celovita in inovativna komunikacijska kampanja z novimi mediji, novim terenskim delom, novimi možnostmi testiranja, multidisciplinarno raziskavo dinamik okužbe in refleksijo učinkovitosti. Projekt vključuje tudi številne izobraževalne dejavnosti za strokovnjake iz različnih strok, ki delujejo na področju HIV v skupnosti MSM.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku