Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Supervizirana praksa psihologov: Razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse

Akronim projekta:

SUPER PSIHOLOG

Nosilec projekta:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Projektni partnerji:

Partner 1: Društvo psihologov Slovenije

Partner 2: Norveško psihološko združenje – Norsk Psykologforening

Partner 3: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič

Partner 4: Institut za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte – ISA institut

Obdobje trajanja projekta:

05.02.2015 - 31.10.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

347.599,80 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

299.926,80 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Izboljšane storitve na področju duševnega zdravja

Povzetek projekta:

Cilj projekta je v sodelovanju z Norveškim psihološkim združenjem razviti celosten program usposabljanja mentorjev supervizirane prakse psihologov in preizkusiti model supervizirane prakse ter supervizije mentoriranja. Na usposabljanju iz 3 modulov se bodo mentorji naučili, katere kompetence mentoriranca razvijati ter kako vzpostaviti kvalitetno mentorsko okolje, nadgradili pa bodo tudi svojo usposobljenost na področju skrbi zase in krepitve duševnega zdravja mentoriranca in uporabnikov psiholoških storitev. Pridobljena znanja bodo preizkusili z vodenjem supervizirane prakse treh mentorirancev (dveh začetnikov in enega študenta). Mentorji bodo vključeni tudi v supervizijske skupine, v okviru projekta pa bomo za delo usposobili skupino supervizorjev. V projekt bo vključenih 25 mentorjev, 5 supervizorjev mentorjev, 75 psihologov začetnikov in 50 drugih psihologov, skupno 155 strokovnjakov. Strokovno in splošno javnost bomo ozaveščali o pomenu supervizirane prakse. Na koncu projekta bomo v slovenskem in angleškem jeziku izdali knjigo o projektu in smernice za izvajanje supervizirane prakse, ki jih bo moč uporabiti tudi v drugih državah.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku