Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Razvoj storitev za osebe z demenco in njihove svojce ter vzpostavitev centra za demenco

Akronim projekta:

Živeti z demenco

Nosilec projekta:

Zavod za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje

Projektni partnerji:

Partner 1: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za bolezni živčevja

Partner 2: Združenje zahodno-štajerske pokrajine za pomoč pri demenci, Spominčica Šentjur

Partner 3: Center za socialno delo Celje

Partner 4: Dom ob Savinji Celje

Partner 5: Stavanger University Hospital, Norveška

Obdobje trajanja projekta:

24.02.2015 - 31.12.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

215.784,69 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

194.206,22 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja za osebe obolele z demenco in njihove svojce.

Povzetek projekta:

Demenca je ena najpogostejših duševnih motenj v starosti zato ni naključje, da ima pomembno mesto v okviru nastajajoče Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravje 2014-2018 in Strategije obvladovanja demence v Sloveniji 2020. Trend hitrega naraščanja deleža starejših v družbi vodi v vedno večji delež starejšega prebivalstva v Sloveniji, ki je vedno bolj ogroženo za razvoj demence. Kompleksni družbeni, socialni in ekonomski vplivi naraščanja deleža starostnikov in bolnikov z demenco v družbi, narekujejo iskanje ustreznejših načinov obvladovanja in obravnave tovrstne problematike. Glede na vedno večje potrebe uporabnikov, ki jih zaznavamo partnerji projekta Živeti z demenco ter glede na njihovo znanje in pridobljene izkušnje želimo v sodelovanju z uporabniki in njihovimi svojci razviti osebam z demenco prilagojene storitve v skupnosti ter ponuditi multidisciplinarno pomoč uporabniku in svojcem na enem mestu. V ta namen smo, tudi na osnovi izkušenj nekaterih evropskih držav, pilotno razvili vsebino »Centra za krepitev spomina«, v katerem osebe z demenco in njihovi svojci na enem mestu dobijo potrebno pomoč, nasvete in informacije.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku