Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Osvojiti politično enakost z novimi imeni (Obtaining political equality by new names)

Akronim projekta:

OPENN

Nosilec projekta:

Mirovni inštitut

Projektni partnerji:

Partner 1: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Partner 2: Skupnost občin Slovenije

Partner 3: Društvo Ženski lobi Slovenije

Partner 4: Norveško združenje za lokalno in regionalno upravo

Partner 5: Zavod Metina lista

Obdobje trajanja projekta:

03.02.2015 - 30.04.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

275.950,00 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

248.355,00 EUR

Programsko področje:

Enakost spolov

Splošni cilj projekta:

Povečanje poznavanja in zavesti javnosti o ovirah, ki ženskam otežujejo udejstvovanje in dostop do položajev v političnem odločanju ter o prednostih udeležbe žensk v politiki;
Povečanje interesa žensk za sodelovanje v politiki, manj stereotipnih predstav o (ne)primernosti žensk zanjo;
Povečanje pripravljenosti na izvajanje ukrepov za večjo zastopanost in udeležbo ter za krepitev vloge žensk v politiki;
Povečanje znanja, sposobnosti in medsebojne podpore žensk v politiki na lokalni ravni.

Povzetek projekta:

Na temelju raziskav med ciljnimi skupinami (političarkami, možnimi kandidatkami in strankarskimi »vratarji«), OPENN identificira ovire za vstop žensk v politiko na lokalni in nacionalni ravni ter oblikuje mehanizme podpore, predlog nove zakonodaje in ozaveščanje med ženskami in moškimi, strokovnjaki, “vratarji” in splošno javnostjo. Z javnimi dogodki, treningi in široko publiciteto v klasičnih, strokovnih in novih medijih ustvarja boljše razumevanje prednosti ženske udeležbe v politiki. Na temelju partnerske izmenjave z Norveškim združenjem za lokalno in regionalno upravo, ki bo pomagal oblikovati model lokalnih uslug, bodo oblikovani mreža lokalnih političark, mentorski model in platforma podpore. Podpora ženskam za vstop v politiko bodo tudi baza 100 potencialnih kandidatk za funkcije, interaktivni zemljevid političnih predstavnic v Sloveniji, intervence mnenjskih voditeljic v klasičnih medijih in na družbenih omrežjih ter videoklip proti stereotipnim predstavam o ženskah.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku