Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju

Akronim projekta:

Skupaj za zdravje

Nosilec projekta:

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Projektni partnerji:

Partner 1: Folkehelseinstituttet

Obdobje trajanja projekta:

24.09.2013 - 30.09.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

2.352.941,00 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

2.352.941,00 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Zmanjšati ali preprečiti bolezni, povezane z življenjskim slogom

Povzetek projekta:

Projekt je usmerjen v krepitev zmogljivosti preventivnega zdravstvenega varstva v Sloveniji, izboljšanje njegove dostopnosti za vse skupine prebivalstva in krepitev med-sektorskega sodelovanja s posebnim poudarkom na zmanjševanju neenakosti v zdravju. Vključuje dva sklopa projektnih dejavnosti. Prvi sklop je osredotočen v nadgradnjo preventivnih programov zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ter razvoj novih pristopov, vključno z vzgojo za zdravje za otroke, mladostnike, nosečnice in starše. Drugi sklop projektih dejavnosti je osredotočen na razvoj programa integriranega preprečevanja kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom, pri odraslih. Posebna pozornost je namenjena opredelitvi ciljanih intervencij glede na ogroženost oziroma individualno oceno potreb. V projektu sodeluje Norveški inštitut za javno zdravje, predvsem v delu vzpostavitve sistema spremljanja in ocenjevanja programov zdravstvenega varstva, kakor tudi širok krog slovenskih strokovnjakov v preventivnem zdravstvenem varstvu, predstavnikov strokovnih združenj in izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku