Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Treningi starševstva za preprečevanje vedenjskih težav otrok - duševno zdravje za vsakega otroka

Akronim projekta:

NEVERJETNA LETA – VSAKEMU OTROKU

Nosilec projekta:

Univerzitetni Klinični center Ljubljana – Pediatrična klinika / Služba za otroško psihiatrijo

Projektni partnerji:

Partner 1: Javni Zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani

Partner 2: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Partner 3: Center za socialno delo Ajdovščina

Partner 4: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

Partner 5: Center za socialno delo Ravne na Koroškem

Partner 6: Zdravstveni dom Celje

Partner 7: Slovensko društvo za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Partner 8: Uit, The Arctic University of Norway

Partner 9: Center za socialno delo Radovljica

Obdobje trajanja projekta:

20.03.2015 - 31.10.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

577.606,38 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

548.726,06 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja.

Povzetek projekta:

Vedenjske motnje so najpogostejši razlog napotitve otrok v strokovne službe na področju duševnega zdravja. Predstavljajo dolgotrajno finančno obremenitev. Preprečujemo jih s programi za starše, ko imajo ti še vpliv na otrokovo vedenje. V projektu bomo uvedli dokazano učinkovit preventivni program in tako izboljšali storitve na področju duševnega zdravja otrok, kot ta že obstaja na Norveškem in drugje. Specifični cilji projekta so: - Uvesti program za preprečevanje vedenjskih težav otrok; - Usposobiti tim 20 strokovnjakov za izvajanje programa v 10 regionalnih centrih; - V pilotski program vključiti 300+ staršev; Dobre prakse programa na Norveškem bomo izkoristili za izboljšanje našega sistema. Prenesli bomo znanja in izkušnje, dobre prakse in spodbujali strokovno javnost k sodelovanju po vzoru Norveške. Za zagotovitev kakovosti programa bo sodeloval tudi partner iz Norveške. Direktne koristi bodo imele ciljne skupine: otroci / mladostniki in njihovi starši, stroka, obstoječi sistem oskrbe v Sloveniji in resorno ministrstvo.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku