Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči: razumevanje in preseganje ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu

Akronim projekta:

EQPOWEREC

Nosilec projekta:

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Projektni partnerji:

Partner 1: BI Norwegian Business School

Partner 2: Združenje Manager

Partner 3: Slovenska kadrovska zveza

Obdobje trajanja projekta:

11.02.2015 - 31.10.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

262.318,80 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

249.202,86 EUR

Programsko področje:

Enakost spolov, Odločanje na gospodarskem področju

Splošni cilj projekta:

Večja ozaveščenost o enakosti spolov in spodbuda raziskavam na tem področju.

Povzetek projekta:

EQPOWEREC je projekt, ki pokriva področje enakosti spolov pri odločanju na gospodarskem področju. Cilj projekta je doseči večjo ozaveščenost o problematiki in povečati enakost med spoloma v gospodarskem življenju v Sloveniji. Koordinator projekta je Univerza v Ljubljani, ki tesno sodeluje z izkušenimi in strokovno usposobljenimi partnerji: Združenjem Manager, Slovensko kadrovsko zvezo in BI Norveško poslovno šolo. Projekt, kot častna sponzorka, podpira dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter posvetovalni panel, sestavljen iz članov iz poslovne skupnosti, predstavnic oddelka za enake možnosti na resornem ministrstvu, akademikov in predstavnikov Kariernega centra UL. Projekt povezuje raziskovalno delo, prenos in razširjanje najboljših praks in znanja ter razvoj novih rešitev. Z naslavljanjem različnih ciljnih skupin želimo zajeti vse ravni in akterje, ki igrajo pomembno vlogo pri doseganju enakosti spolov v gospodarstvu. Ciljne skupine projekta so politični odločevalci, kadrovski strokovnjaki, menedžerji, študentke in splošna javnost.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku