Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v zmanjševanju zdravstvenih in socialnih neenakosti starejših v lokalnih okoljih.

Akronim projekta:

NAZDRAVJE

Nosilec projekta:

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota / Centre for Health and Development Murska Sobota

Projektni partnerji:

Partner 1: Inštitut Emonicum, zavod za aktivno in zdravo staranje, Ljubljana

Partner 2: Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Ljubljana

Partner 3: Inštitut za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, Ljutomer

Partner 4: Občina Razkrižje

Partner 5: DOSOR, dom starejših občanov d.o.o. Radenci

Partner 6: KUN Center za enake možnosti iz Norveške

Obdobje trajanja projekta:

03.02.2015 - 30.04.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

594.884,70 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

565.140,46 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Cilj projekta je zmanjšati razlike med uporabniki, specifično pa razviti programe za pripravo na starost, vzpostaviti med-sektorsko podporno mrežo za skrb za starejše in njihovo vključenost in zmanjšati razlike v kakovosti domače oskrbe v primerjavi z institucionalno oskrbo in s tem med uporabniki.

Povzetek projekta:

Projekt nagovarja neenakosti v zdravju, ki nastajajo ali se povečujejo zaradi razlik v socioekonomskem statusu in neprilagojenosti sistema ter ljudi na daljše življenje. Projekt naslavlja tri izzive, ki izhajajo iz podaljšanega življenja prebivalcev -nepripravljenost na upokojitev in življenje v starosti, -nepovezanost sektorjev, ki skrbijo za starejše in starejših samih ter premajhna odzivnost oz. vključenost starejših v programe aktivnega staranja, -preveliko breme in premajhna usposobljenost neformalnih oskrbovalcev starejših na domu Podaljšana starost je za vsakega posameznika in družbo izziv, dodano obdobje življenja na katerega se je treba pripraviti. Prvi izziv je razvoj izobraževalnega programa in usposabljanje širiteljev, ki naslavlja potrebo po pripravi na starost. Razvili bomo ukrepe usmerjene v lokalno partnersko povezovanje, nadgradnjo obstoječih mrež in usposabljanje institucij ter ljudi s tem povečali vključevanje v programe aktivnega staranja. Na nivoju lokalne skupnosti bodo vzpostavljeni Klubi 65+, ki bodo aktivirali in povezali lokalne resurse za izvajanje storitev. Razvili in testirali bomo pilotni model zdravstvene in socialne oskrbe, ki bo omogočal daljše bivanje v domačem okolju in izboljšali kakovost ter ponudbo storitev na področju skrbi za starejše na domu. Za ta namen bomo usposobili in strokovno podprli neformalne in formalne oskrbovalce in za izboljšanje možnost rehabilitacije na domu pilotno vzpostavili mobilno rehabilitacijsko službo na domu.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku