Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Novice

ODA_logotip-projekta

Danes, 3. 3. 2015, je potekala predstavitev projekta Očetje in delodajalci v akciji (ODA), ki je sofinanciran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. Poleg Mirovnega inštituta, ki je nosilec projekta, v projektu kot partnerji ...

Preberite več
Otvoritveni dogodek projekta EQPOWEREC

Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči: razumevanje in preseganje ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu Danes je  na Univerzi v Ljubljani potekal otvoritveni dogodek projekta EQPOWEREC, Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske ...

Preberite več
Objavljena Navodila za izvajanje projektov NOR in EGP

Navodila za izvajanje projektov in poročanje so namenjena nosilcem projektov in projektnim partnerjem, ki sodelujejo v projektih, izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 (Program ...

Preberite več
Sporazum o partnerstvu za projekte sofinanciranje v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP in Sporazum o partnerstvu za projekte sofinanciranje v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma in Programa finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2009-2014 objavljamo osnutek Sporazuma o partnerstvu s prilogami za projekte ...

Preberite več
Approved list of projects for Set A and B under the Call for Proposals to co-finance projects under the Norwegian Financial Mechanism Programme 2009-2014 and the EEA Financial Mechanism Programme 2009-2014

For the purpose of the Call for Proposals to co-finance projects under the Norwegian Financial Mechanism Programme 2009-2014 and the EEA Financial Mechanism Programme 2009-2014 the Selection Committee meeting with a larger number of appointed ...

Preberite več
Potrjen seznam projektov za Sklop A v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega FM in Programa FM EGP 2009-2014

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma in Programa finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2009-2014 je 1. 12. 2014 zasedala komisija v širši sestavi za Sklop A - ...

Preberite več
Seznam prednostnih projektov Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega FM in Programa FM EGP 2009-2014 za Sklop B – Program Finančnega mehanizma EGP

18.11.2014 je v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega FM in Programa FM EGP 2009-2014 zasedala komisija v širši sestavi za Sklop B - Program Finančnega mehanizma EGP in potrdila seznam prednostnih projektov za ...

Preberite več
Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega FM in Programa FM EGP 2009-2014 – zasedanje komisije v širši sestavi za Sklop B – Program Finančnega mehanizma EGP

18.11.2014 je v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega FM in Programa FM EGP 2009-2014 zasedala komisija v širši sestavi za Sklop B - Program Finančnega mehanizma EGP in potrdila seznam prednostnih projektov za ...

Preberite več
IMG_20141113_090932

13. in 14. novembra 2014 je na Brdu pri Kranju potekala Mednarodna konferenca Ženske 20 let po Pekingu, na kateri so se pogovarjali o enakosti spolov in izzivih na tem področju v Sloveniji. Ali lahko govorimo predvsem o spremembah na bolje, o ...

Preberite več
raziskovalec

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)  je v sodelovanju z Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko objavil Razpis za zbiranje predlogov 2015 za aktivnosti v okviru programa ...

Preberite več
»Različni modeli preteklega in prihodnjega evropskega povezovanja – pogled od znotraj in zunaj Evropske unije«

Ministrstvo RS za zunanje zadeve je v sodelovanju z nacionalno kontaktno točko za finančne mehanizme – Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – in donatoricami Evropskega gospodarskega prostora Norveško, Lihtenštajnom in ...

Preberite več
Nevladnemu sektorju iz finančnega mehanizma EGP skoraj 1,9 milijona evrov

Nevladne organizacije (NVO) v Sloveniji so iz finančnega mehanizma EGP med letoma 2009 in 2014 dobile skupaj 1.875.000 evrov. Od tega so za projekte namenili 1,6 milijona evrov, ostalo pa krepitvi mreže NVO. Na dva razpisa - eden se je končal ...

Preberite več
Skip to content