Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Donatorji obiskali Ljubljansko barje in Pediatrično kliniko v Ljubljani

Ob podpisu memorandumov za izvajanje Norveškega in EGP finančnega mehanizma 2014–2021 so predstavniki donatorjev v ponedeljek, 16. aprila 2018, obiskali projekta Ljuba in Neverjetna leta – vsakemu otroku.

Predstavnice Ministrstva za zunanje zadeve Kraljevine Norveške in Veleposlaništva Kraljevine Norveške ter Nacionalne kontaktne točke so najprej obiskale Krajinski park Ljubljansko barje. Projekt Ljudje za barje – ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju ali krajše LJUBA se je izvajal v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP. Predstavniki nosilca projekta, Zavoda za varstvo narave, so uvodoma predstavili poglavitne dosežke projekta, ki vključujejo zaustavljeno upadanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju in izboljšanje stanja treh kvalifikacijskih habitatnih tipov in štirih Natura 2000 kvalifikacijskih vrst (orhideja in tri vrste metuljev). Poleg tega so poudarili pomembnost donatorskih sredstev, saj so jim omogočala predstaviti pomembno in odgovorno vlogo kmetijstva za ohranjanje biotske pestrosti in usmeriti kmetijsko gospodarstvo k naravi prijaznemu upravljanju travišč. Aktivnosti projekta LJUBA se tudi po zaključku projekta nadaljujejo z drugimi finančnimi viri. Nosilec projekta, Zavod za varstvo narave, je v nadaljevanju predstavnicam donatorskih držav in NKT aktivnosti in dosežke projekta predstavil tudi na terenu.

Kasneje je Služba za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike Univerzitetnega Kliničnega centra v Ljubljani širši delegaciji donatorjev in Nacionalne kontaktne točke predstavila projekt Neverjetna leta – vsakemu otroku, ki se je izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma. Projekt Neverjetna leta – vsakemu otroku je bil v obliki treningov starševstva namenjen preprečevanju in zgodnji obravnavo vedenjskih težav otrok. V času njegovega trajanja se je za izvajanje programa za preprečevanje vedenjskih težav otrok usposobilo 20 strokovnjakov, v pilotski program je bilo vključenih več kot 300 staršev. Predstavniki nosilca projekta so poudarili dobro sodelovanje z norveškim partnerjem pri uvedbi navedenega programa in izrazili zadovoljstvo, da se izvajanje le-tega nadaljuje tudi po zaključku projekta, saj ga od leta 2017 finančno podpira Ministrstvo za zdravje RS.

Skip to content