Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije razstavi Od rude do kapljic živega srebra v Topilnici Hg

Na 23. srečanju gospodarstvenikov Primorske, v organizaciji Severnoprimorske gospodarske zbornice, so 24. maja 2018 v Ajdovščini podelili priznanja najboljšim letošnjim inovatorjem v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. Na razpis so na severnoprimorski gospodarski zbornici prejeli 13 prijav inovacij, pri katerih je sodelovalo 55 inovatorjev in inovatork. Podeljeni sta bili dve bronasti priznanji, štiri srebrna in sedem zlatih priznanj.

Zlato priznanje si je zaslužil tudi Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija z ekipo strokovnih sodelavcev za inovacijo Od rude do kapljic živega srebra v Topilnici Hg. Gre za izobraževalno in interaktivno razstavo o razvoju žgalništva ter o živem srebru, ki je svoje prostore dobila v obnovljenem kulturnem spomeniku klasirnice rudnika živega srebra Idrija (ki je del Unescove dediščine v Idriji) in novozgrajenem centru za obiskovalce.

V treh vsebinskih sklopih najprej predstavlja razvoj žgalništva s pomembnimi inovacijami idrijskih žgalničarjev in strokovnjakov. Drugi del razstave je namenjen lastnostim živega srebra ter njegovi uporabi nekoč in danes. Na koncu pa dvigalo obiskovalce popelje na najvišji nivo ohranjene klasirnice (končna postaja žičnice), kjer podoživijo celoten postopek pridobivanja živega srebra iz rude. Razstava Od rude do kapljic živega srebra je del projekta Idrija topilnica, ki se je sofinanciral v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014, svoja vrata pa ima odprta od 1. februarja 2017.

Projekt Idrija topilnica

Projekt Idrija topilnica, ki se je izvajal od januarja 2015 do januarja 2017, je obsegal obnovo in zaščito objekta Klasirnica, novogradnjo  in opremo sprejemnega in razstavnega centra za obiskovalce, restavriranje rudniških strojev in naprav v Klasirnici, ureditev okolice ter izvedbo vsebinskega dela projekta – prezentacija dediščine topilnice in postavitev razstavnih prostorov, priprava turističnih in izobraževalnih vsebin, turističnih paketov in programov, organizacija različnih dogodkov, izdelava promocijskega gradiva, ogled dobre prakse v tujini, vključevanje javnosti, informiranje in promocija.

Rudnik živega srebra Idrija – predstavitveni film

Skip to content