Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Idrija – območje topilnice rudnika živega srebra – 1. faza obnove

Akronim projekta:

IDRIJA TOPILNICA

Nosilec projekta:

Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija

Projektni partnerji:

Partner 1: Mestni muzej Idrija – Muzej za Idrijsko in Cerkljansko, Slovenija

Partner 2: Magma Geopark, Norveška

Obdobje trajanja projekta:

30.12.2014 - 31.01.2017

Skupni upravičeni stroški projekta:

2.332.810,14 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

2.000.000,00 EUR

Programsko področje:

Področje Kulturna dediščina

Splošni cilj projekta:

Kulturna dediščina obnovljena, restavrirana in zaščitena.

Povzetek projekta:

Rudnik živega srebra Idrija je bil eden največjih tovrstnih rudnikov na svetu. Bogato dediščino (objekti, naprave, oprema, znanje) je potrebno ohraniti za naslednje rodove, ji dati nove funkcije in vsebine ter ustrezno prezentirati. Cilj projekta je ohraniti ogrožen kulturni spomenik državnega pomena, oživeti dediščino z izobraževalnimi in turističnimi vsebinami ter obogatiti turistično ponudbo območja, vpisanega na UNESCO Seznam svetovne dediščine. S projektom želimo obnoviti kulturni spomenik (1. faza), povečati dostopnost za posamezne ciljne skupine ter obisk območja za vsaj 5%. Rezultat projekta je obnovljen spomenik, obogatena turistična ponudba ter povečana ozaveščenost o pomenu ohranjanja kulturne dediščine. Koristi bodo imeli obiskovalci in turisti, domačini, otroci in šolajoča mladina, znanstveniki, turistični delavci, lokalna podjetja. Dodana vrednost je sodelovanje z norveškim partnerjem – članom evropske mreže geoparkov, z izkušnjami pri ohranjanju in prezentaciji dediščine.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku