Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Novice

raziskovalec

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)  je v sodelovanju z Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko objavil Razpis za zbiranje predlogov 2015 za aktivnosti v okviru programa ...

Preberite več
»Različni modeli preteklega in prihodnjega evropskega povezovanja – pogled od znotraj in zunaj Evropske unije«

Ministrstvo RS za zunanje zadeve je v sodelovanju z nacionalno kontaktno točko za finančne mehanizme – Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – in donatoricami Evropskega gospodarskega prostora Norveško, Lihtenštajnom in ...

Preberite več
Nevladnemu sektorju iz finančnega mehanizma EGP skoraj 1,9 milijona evrov

Nevladne organizacije (NVO) v Sloveniji so iz finančnega mehanizma EGP med letoma 2009 in 2014 dobile skupaj 1.875.000 evrov. Od tega so za projekte namenili 1,6 milijona evrov, ostalo pa krepitvi mreže NVO. Na dva razpisa - eden se je končal ...

Preberite več
secretshopper2x2

Znani so rezultati 2. Javnega razpisa 2014, MALI projekti, Programa za NVO Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Na razpis je pravočasno prispelo 241 vlog, ocenjenih je bilo 225 prijav, sedem prijav je bilo izločenih na ...

Preberite več
Študijski obisk v Reykjaviku na Islandiji

V začetku avgusta sta v okviru bilateralnega sodelovanja Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 predstavnici Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Sektorja za enake možnosti, ki je ...

Preberite več
CF004719

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Nacionalna kontaktna točka) je 7. in 8. julija 2014 v sodelovanju z Uradom za finančne mehanizme iz Bruslja organizirala izobraževanje o sistemu DORIS, ki je namenjen podpori izvajanja ...

Preberite več
secretshopper2x2

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javno naročilo za nabor strokovnjakov/ocenjevalcev za potrebe razpisa v okviru  programa EGP in NOR Finančnega mehanizma 2009-2014. Naloga ...

Preberite več
enakost-spolov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj s KS - norveškim Združenjem lokalnih in regionalnih oblasti organiziralo dva seminarja Uresničevanje enakosti med ženskami in moškimi: vloga lokalnih skupnosti, in ...

Preberite več
800px-Envelope_-_Boonville_Address-002

V zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 SVRK kot nosilec obeh programov obvešča, da trenutno poteka pregled administrativne ...

Preberite več
Oslo-037

V maju 2014 je Sektor za enake možnosti organiziral študijski obisk, ki je bil del bilateralnega sodelovanja med Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo, opredeljenega v Programu Norveškega finančnega mehanizma in je potekal v kombinaciji s ...

Preberite več
usklajevanje-logo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru programa Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma izvaja projekt Uravnotežimo odnose moči med spoloma, v sklopu katerega bodo organizirali tudi osem ...

Preberite več
drom-pot-7

Objavljen je Javni razpis 2014 za male projekte v okviru Programa za NVO v Sloveniji, na katerem je na voljo 340.184,00 evrov. Predvideno je, da bo podprtih najmanj 17 projektov. Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne organizacije (NVO) s ...

Preberite več
Skip to content