Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Novice

Rezultati javnega razpisa za nosilca programa slada NVO

Urad za finančni mehanizem (UFM) – Sekretariat Finančnega mehanizma EGP s sedežem v Bruslju – je objavil javni razpis za Upravljavca sklada programa Nevladnih organizacij v Sloveniji. Rok za oddajo ponudb potencialnih nosilcev programa je ...

Preberite več
Vlada RS se je oktobra 2012 seznanila z informacijo o poteku priprav programov

Vlada Republike Slovenije se je oktobra 2012 seznanila z informacijo o poteku priprav programov Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma V okviru obeh finančnih mehanizmov je za petnajst držav ...

Preberite več
Obdobje 2009 – 2014

Skupno bo preko finančnih mehanizmov v petletnem obdobju 2009 - 2014 na voljo 1,79 milijarde evrov. Slovenija je v okviru obeh finančnih mehanizmov v obdobju 2009-2014 upravičena do skupaj 26,9 milijona evrov, in sicer 12,5 milijona evrov iz ...

Preberite več
01_ACF-projekti_novica

Močna civilna družba je temeljni gradnik dinamične in dobro delujoče demokracije. Nevladne organizacije imajo ključno vlogo pri spodbujanju demokratičnih vrednost, človekovih pravic in spodbujanju aktivnega državljanstva. Skladno s ...

Preberite več
Skip to content