Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Leto dosežkov: pred vami je letno poročilo

Za nami je leto, ki so ga zaznamovali različni pomembni dogodki, učinek nepovratnih sredstev Norveške, Islandije, in Lihtenštajna pa je moč čutiti na vsakem koraku. V poročilu z naslovom “Sodelujemo za boljšo Evropo” smo zbrali navdihujoče zgodbe, ki so nastale v okviru naših programov in projektov, prav tako pa predstavljamo rezultate dela in sodelovanja v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Uživajte v branju!

Vsak dan smo po celotni Evropi priča rezultatom dela finančnih mehanizmov: milijoni ljudi so na boljšem zaradi kakovostnejših storitev na področju javnega zdravja, ogromno število ljudi pa uživa koristi uporabe okolju prijaznejših tehnologij.

 

6000 uresničenih projektov in milijoni rezultatov

Tri države donatorice – Norveška, Islandija in Lihtenštajn – so preko Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 16 državam upravičenkam namenile 1,8 milijonov evrov nepovratnih sredstev v okviru skoraj 150 programov. Z nepovratnimi sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP je bilo podprtih več kot 6000 projektov, številni izmed njih pa so postali uspešne zgodbe. Norveško podjetje Stokke, eden vodilnih proizvajalcev otroškega pohištva, je eno izmed številnih norveških podjetij, ki so v okviru obeh finančnih mehanizmov vzpostavila sodelovanja, ki jim prinašajo številne koristi. V letnem poročilu si lahko preberete zgodbo o tem, kako znani Stokkejev otroški stolček Tripp Trapp sedaj izdelujejo v romunski tovarni na podlagi okolju prijaznejšega proizvodnega procesa.

Več kot polovica programov obsega sodelovanje s programskimi partnerji iz držav donatoric, katerega namen je spodbujati sodelovanje in čezmejno izmenjavo znanja in izkušenj.

Pravosodje in mladinski klubi

Tematski sklop programov in projektov je izredno obsežen in vsebuje širok razpon dejavnosti. Nepovratna sredstva Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP so podprla obsežne projekte na področju pravosodja, kjer je bil glavni namen pomoči krepiti usposobljenost zaposlenih v pravosodju, npr. sodnikov, pravosodnih policistov in drugih strokovnih delavcev za delo z zaporniki. Prav tako je izrednega pomena financiranje dejavnosti, ki podpirajo prilagajanje družbe na podnebne spremembe. Na tisoče nevladnih organizacij je prejelo sredstva za krepitev civilne družbe v Evropi – najsi gre za mladinski klub v Bolgariji, litovsko NVO organizacijo, ki se bori za pravice LGBT skupnosti, ali pa delavnice za pripadnice manjšin na Poljskem. V letnem poročilu vas seznanjamo tudi s kulturnimi dejavnostmi in projekti, ki so prejemniki različnih nagrad in ki so prejeli nepovratna sredstva obeh finančnih mehanizmov.

Ponosni smo na vse, kar smo s skupnimi močmi dosegli, in upamo, da vam bo branje o dosežkih, učinkih in rezultatih programov in projektov Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v užitek!

Oglejte si interaktivno ali pdf verzijo poročila (v angleškem jeziku) 

Skip to content