Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Sklad za zaposlovanje mladih: Pomoč mladim Evropejcem pri iskanju zaposlitve

Skoraj 14 milijonov mladih v Evropi je brezposelnih, se ne izobražuje ali usposablja. Sklad Norveškega in EGP finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih podpira najbolj ranljive in težko dosegljive ter si prizadeva pomagati tem mladim na trgu dela.

Islandija, Lihtenštajn in Norveška so leta 2017 vzpostavile Sklad za zaposlovanje mladih vreden 60 milijonov EUR, da bi spodbudili trajnostno in kakovostno zaposlovanje mladih v Evropi.

Od več kot 300 projektnih idej je bilo za financiranje izbranih 27 projektov s partnerji iz 25 držav v Evropi.

S projekti se bo skušalo:

  • 25.000 mladim olajšati iskanje zaposlitve;
  • ustvariti 3.500 delovnih mest v nevladnih organizacijah, socialnih podjetjih in na običajnem trgu dela;
  • pomagati 1.800 mladim ustanoviti lastno podjetje.

Infografika

Vključevanje ranljive mladine

Ocene EU sheme jamstva za mlade kažejo, da imajo težave pri vključevanju določenih ciljnih skupin.  Med njimi so dolgotrajno brezposelni, 25 do 29-letniki, etnične manjšine in invalidi.  Sklad za zaposlovanje mladih se osredotoča na vrzeli v evropskem financiranju zaposlovanja mladih.  Izbrani projekti so usmerjeni predvsem v prikrajšane in težko dosegljive mlade stare med 25 in 29 let, ki so dolgotrajno brezposelni, revni, nizko kvalificirani, iz nerazvitih regij ali socialno izključeni.

Ranljiva mladina pogosto ne spada v sisteme formalnega izobraževanja in usposabljanja, pa tudi na običajen trg dela, zato obstaja velika potreba po inovativnih rešitvah, prenosu dobrih praks in študij vplivov o učinkovitih in neučinkovitih ukrepih.  V 27 projektih se bo razvijalo, preizkusilo ali sprejelo 90 novih pristopov, metod in praks, s poudarkom na inovativni naravi sklada.

Projekt, ki ga vodi Fundacija Autonomia na Madžarskem, bo s karierno orientacijo, osnovnim usposabljanjem, poklicnim usposabljanjem in mentorstvom podpiral enak dostop do trga izobraževanja in trga dela za prikrajšane mlade, vključno z Romi, osipniki in mladimi materami.

“To je zelo zanimiv projekt za nas.  Podoben projekt izvajamo na Madžarskem, vendar pa je novost tega projekta delitev izkušenj z več državami z zelo različnimi konteksti, “je dejala Agnes Kelemen iz Fundacije Autonomia.  Predstavlja vodilnega partnerja v konzorciju s štirimi drugimi partnerji iz Španije, Romunije in Bolgarije.

Socialna podjetja in podjetništvo

Projekti bodo mladim pomagali razvijati spretnosti in jih pripraviti na trg dela.  To vključuje razvoj mehkih veščin, kot so prilagodljivost, usposabljanje za osnovne veščine, kot so IKT, poklicno usposabljanje, učenje na delu, mentorstvo in treniranje.

Čeprav se nekateri projekti osredotočajo na pripravo mladih za formalno izobraževanje in usposabljanje, vajeništvo in prehod na običajen trg dela, jih veliko skuša razviti rešitve, ki dopolnjujejo običajne poti.  Z ustvarjanjem vozlišč, centrov ali platform s ponudbami usposabljanja, ki so posebej pomembne za ciljne skupine in ki uporabljajo nevladne organizacije in socialna podjetja kot prostor za učenje na delovnem mestu, ti projekti priznavajo pomanjkljivosti formalnih sistemov, vendar pa spoštujejo in uporabljajo socialno angažiranost, interese in ustvarjalnost mladih.  Kot rezultat financiranja se bo 14.300 mladih vključilo v izobraževanje in usposabljanje, 1.750 pa v vajeništvo ali programe mobilnosti.

Več projektov spodbuja podjetništvo in ustvarjanje delovnih mest ter povezuje podjetniško usposabljanje z drugimi oblikami razvijanja spretnosti, mrežnim povezovanjem in vključevanjem zainteresiranih strani, mentorstvom in treniranjem.

Združevanje prizadevanj za iskanje novih načinov za reševanje brezposelnosti mladih

Projekti vključujejo partnerje iz vseh 15 držav upravičenk do sredstev Norveškega in EGP finančnega mehanizma kot tudi iz Irske, Italije in Španije – vse države z visoko stopnjo brezposelnosti mladih.  Projekti vključujejo tudi strokovnjake iz držav donatoric Islandije in Norveške ter dve mednarodni organizaciji in druge države članice EU (ki niso upravičenke do sredstev Norveškega in EGP finančnega mehanizma).

Za razliko od rednih programov Norveškega in EGP finančnega mehanizma, je Sklad za zaposlovanje mladih usmerjen transnacionalno. Glavna zamisel sklada je pomagati organizacijam po vsej Evropi, da združijo svoja prizadevanja za iskanje novih načinov reševanja brezposelnosti mladih.

Več o Skladu za zaposlovanje mladih na spletni strani sklada.

Skip to content