Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Aktivnost Sklada za bilateralne odnose na nacionalni ravni: strokovna konferenca »Vloga nacionalnih akcijskih načrtov pri promociji agende žensk, miru in varnosti«

V okviru Sklada za bilateralno odnose Norveškega in EGP finančnega mehanizma na nacionalni ravni za obdobje 2009–2014 je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve Kraljevine Norveške 15. in 16. februarja 2018 organiziralo strokovno konferenco z naslovom »Vloga nacionalnih akcijskih načrtov pri promociji agende žensk, miru in varnosti«.

Od sprejetja zgodovinske Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1325 leta 2000 je agenda za ženske, mir in varnost pridobila na pomenu. S spreminjajočo se naravo konfliktov in razumevanjem miru, varnosti in pravičnosti je še posebej pomembno, da se agendo prilagodi oziroma izboljša. Ženske predstavljajo polovico svetovnega prebivalstva, vendar je njihov prispevek k preprečevanju in reševanju konfliktov ter obnovi po konfliktih še vedno premajhen in premalo izkoriščen.

Od sprejetja Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1325 (2000) so številne države pripravile nacionalne akcijske načrte ali druge strateške dokumente za izvajanje resolucije in njenih nadaljnjih dokumentov. Med pripravo, izvajanjem in revizijo teh dokumentov se je pridobilo nekaj izkušenj in dobrih praks za izboljšanje učinkovitost teh dokumentov.

 

Dogodek je bil namenjen izmenjavi dobrih praks in izkušenj o pripravi in izvajanju nacionalnih akcijskih načrtov o ženskah, miru in varnosti. Z dogodkom so organizatorji želeli izpostaviti povezanost vseh elementov agende žensk, miru in varnosti in s tem poudariti pomen njihovega medsebojnega dopolnjevanja za trajni mir, varnost in razvoj v državah, prizadetih zaradi oboroženih spopadov, ki bodo temeljili na človekovih pravicah.

Dogodek je bil priložnost za krepitev sodelovanja med Slovenijo in Norveško ter za iskanje načinov kako okrepiti moč žensk na celotnem področju miru in varnosti, tudi na podlagi primera Zahodnega Balkana. Poleg norveških in slovenskih izvedencev/izvedenk so na  dogodku sodelovali še vladni in nevladni izvedenci/izvedenke iz držav Zahodnega Balkana ter predstavnica regionalne pisarne UN Women za Evropo in Srednjo Azijo. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Veleposlaništva Kraljevine Norveške iz Budimpešte ter Nacionalne kontaktne točke.

Na ogled je bila tudi fotografska razstava, ki so jo ob 25. letnici slovenskega opolnomočenja žensk v varnostnih strukturah, tako doma kot v tujini, v septembru leta 2016 predstavili na Stalnem predstavništvo RS pri zvezi NATO. Razstava sedmih fotografij prikazuje pripadnice varnostnih struktur v različnih situacijah: izvajanje bojnih in poveljniških nalog, sodelovanje v vajah in usposabljanjih, pomoč migrantom in beguncem, sodelovanje z lokalno populacijo na območjih operacij, sodelovanje pri po-konfliktni obnovi in rekonstrukciji ter opravljanje odločevalnih in vodstvenih funkcij.

 

Skip to content