Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Vlada se je seznanila z namero o podpisu memorandumov za izvajanje mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji do leta 2021

Ljubljana, 5. april 2018 – Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 in Memoranduma o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021.

Pogajanja glede izvajanja obeh finančnih mehanizmov so države donatorice z Evropsko komisijo zaključile maja 2016. Na tej podlagi so se lahko začela pogajanja s posameznimi državami prejemnicami, tudi Slovenijo, ki prehaja v tretje obdobje izvajanja. V novem programskem obdobju bo tako država upravičena do 37,7 milijona evrov, od tega 19,9 milijona evrov iz Finančnega mehanizma EGP in 17,8 milijona evrov iz Norveškega finančnega mehanizma. Glavno pravno podlago za dodelitev sredstev Sloveniji predstavljata Memorandum o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in Memorandum o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021, ki ga bo ministrica za razvoj strateške projekte in kohezijo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Smerkolj v imenu Republike Slovenije še v tem mesecu podpisala z državami donatoricami.

Skip to content