Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Predstavniki donatorjev obiskali nosilca projekta Očetje in delodajalci v akciji

Ob obisku Slovenije in udeležbi na konferenci o agendi za ženske, mir in varnost, so predstavniki donatorjev obiskali tudi Mirovni inštitut, ki je v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2009–2014 izvajal projekt  Očetje in delodajalci v akciji.

V četrtek, 14. februarja 2018, so predstavnikom donatorjem na Mirovnem inštitut predstavili projekt Očetje in delodajalci v akciji (ODA). Delegacijo donatorjev so sestavljali predstavniki Veleposlaništva Kraljevine Norveške iz Budimpešte ter predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve Kraljevine Norveške. Srečanja so se udeležile tudi predstavnice nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma in Nacionalne kontaktne točke, ki delujeta pod okriljem SVRK. Poleg predstavitve projektnih rezultatov je razprava tekla o možnostih nadgradnje sodelovanja z delodajalci ter možnostih sodelovanja z norveškimi partnerji.

Predstavniki donatorjev so izrazili zadovoljstvo s predstavitvijo projekta in pohvalili samo idejo in vsebino projekta. Projekt ODA je obravnaval temo, kako moški usklajujejo delo in družino s ciljem večje ozaveščenosti o enakosti spolov, spodbujanjem enakopravnega očetovstva v družinskem življenju in medsebojnega sodelovanja zaposlenih očetov, delodajalcev in sindikatov pri razvoju, preizkusu novih strategij in možnosti usklajevanja dela in družine. Poleg Mirovnega inštituta so v projektu sodelovali tudi: Univerza v Ljubljani, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Nicha d.o.o. in norveški partner Reform – resource centre for men.

Skip to content