Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

OBVESTILO: Sklad za regionalno sodelovanje

Vse zainteresirane za prijavo na razpis Sklada za regionalno sodelovanje, s prijavnim rokom do 1. julija 2018, vljudno prosimo, da se z vsemi vprašanji obrnejo na ECORYS Polska, ki v imenu Urada za finančne mehanizme upravlja s Skladom za regionalno sodelovanje, in je tudi edini pristojen za podajanje vseh informacij glede prijav oziroma drugih vprašanj povezanih z objavljenim razpisom.

Kontaktni podatki, skladno s 7. poglavjem razpisa, so:
ECORYS Polska in JCP (upravljavec sklada), tel +48 22 339 45 40, spletna stran: www.ecorys.pl/eeagrants
– East Hub Information Unit (Warsaw): +48 22 339 45 40
– West Hub Information Unit (Reggio Emilia): +39 05 22 501 157
– South Hub Information Unit (Sofia): +35 92 491 75 18

Vprašanja lahko naslovite tudi na eeagrants@ecorys.com.

Spremljajte tudi Vprašanja in odgovore (Questions and Answers – Q&A), objavljeni na spletni strani Sklada za regionalno sodelovanje. V Q&A so navedeni tudi zadnji roki za postavljanje vprašanj.

Skip to content