Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Novice

Študijski obisk v Reykjaviku na Islandiji

V začetku avgusta sta v okviru bilateralnega sodelovanja Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 predstavnici Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Sektorja za enake možnosti, ki je ...

Preberite več
CF004719

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Nacionalna kontaktna točka) je 7. in 8. julija 2014 v sodelovanju z Uradom za finančne mehanizme iz Bruslja organizirala izobraževanje o sistemu DORIS, ki je namenjen podpori izvajanja ...

Preberite več
secretshopper2x2

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javno naročilo za nabor strokovnjakov/ocenjevalcev za potrebe razpisa v okviru  programa EGP in NOR Finančnega mehanizma 2009-2014. Naloga ...

Preberite več
enakost-spolov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj s KS - norveškim Združenjem lokalnih in regionalnih oblasti organiziralo dva seminarja Uresničevanje enakosti med ženskami in moškimi: vloga lokalnih skupnosti, in ...

Preberite več
800px-Envelope_-_Boonville_Address-002

V zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 SVRK kot nosilec obeh programov obvešča, da trenutno poteka pregled administrativne ...

Preberite več
Oslo-037

V maju 2014 je Sektor za enake možnosti organiziral študijski obisk, ki je bil del bilateralnega sodelovanja med Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo, opredeljenega v Programu Norveškega finančnega mehanizma in je potekal v kombinaciji s ...

Preberite več
usklajevanje-logo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru programa Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma izvaja projekt Uravnotežimo odnose moči med spoloma, v sklopu katerega bodo organizirali tudi osem ...

Preberite več
drom-pot-7

Objavljen je Javni razpis 2014 za male projekte v okviru Programa za NVO v Sloveniji, na katerem je na voljo 340.184,00 evrov. Predvideno je, da bo podprtih najmanj 17 projektov. Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne organizacije (NVO) s ...

Preberite več
nvo

Od 12. marca 2014 do porabe sredstev lahko izvajalci ali partnerji projektov, sofinanciranih iz Programa za NVO, zaprosijo za dodatnih 2.000 EUR za povezovanje, izmenjavo izkušenj in prenos znanja med slovenskimi NVO in organizacijami iz držav ...

Preberite več
romski-otroci

Komisija za izbor projektov je oblikovala prednostno listo projektov, ki jih predlaga za sofinanciranje. Upravljalca sklada sta prednostno listo potrdila in s tem razdelila 1.253.566 EUR med slovenske nevladne organizacije. Ocenjenih je bilo 57 ...

Preberite več
Sprememba razpisne dokumentacije

Obveščamo vas, da je bila spremenjena razpisna dokumentacija Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Za oba sklopa je objavljena nova prijavnica ...

Preberite več
Napoved delavnic za potencialne prijavitelje

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo za potencialne prijavitelje na Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 organiziralo dve ...

Preberite več
Skip to content