Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

»Različni modeli preteklega in prihodnjega evropskega povezovanja – pogled od znotraj in zunaj Evropske unije«

Ministrstvo RS za zunanje zadeve je v sodelovanju z nacionalno kontaktno točko za finančne mehanizme – Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – in donatoricami Evropskega gospodarskega prostora Norveško, Lihtenštajnom in Islandijo organiziralo konferenco z naslovom »Različni modeli preteklega in prihodnjega evropskega povezovanja – pogled od znotraj in zunaj Evropske unije«. Konferenca je bila namenjena izmenjavi pogledov med Slovenijo in državami EGP in Efte na temo različnih modelov evropske integracije. Težišče je bilo na izkušnjah malih držav, zunaj ali znotraj Evropske unije, razprava pa se je dotaknila prihodnosti EU in optimalnih oblik vključenosti v EU, ki je prav v letih krize v intenzivnem procesu spreminjanja. Norveška kot članica EGP in Efte ter ekonomsko stabilna država ima za Slovenijo zanimive izkušnje s projektom analize svojih sporazumov z EU in vpliva glede na EU, ki jih je raziskala s pomočjo velike strokovne ekipe in objavila v poročilu “Outside and Inside – Norway’s Agreements with the EU”. Islandija: nekdanja kandidatka za članstvo v EU in država, ki je po izbruhu specifične bančne krize izbrala nov model vodenja države, v katerega je bilo vključeno tudi na novo aktivirano civilnodružbeno gibanje, na zadnjih volitvah pa se je vrnila k evroskeptični politični opciji in prekinila pogajanja z EU, dokler se državljani ne izrečejo o tem na referendumu. Lihtenštajn je zelo specifičen primer države, ki deluje v stabilnih finančnih razmerah in z malo administracijo obvladuje številne naloge, povezane s članstvom EGP. In Slovenija kot primer male in novejše države članice EU, ki se s posvetovanji o prihodnosti EU pripravlja na spremenjene razmere v EU, da bi izdelala vizijo, ki bo demokratično podprta, usklajena s slovenskimi strateškimi interesi in usmerjena k povečanju slovenskega vpliva na oblikovanje prihodnje EU.

Več o konferenci na http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/

Skip to content