Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Znani so rezultati 2. javnega razpisa programa za NVO

Znani so rezultati 2. Javnega razpisa 2014, MALI projekti, Programa za NVO Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Na razpis je pravočasno prispelo 241 vlog, ocenjenih je bilo 225 prijav, sedem prijav je bilo izločenih na podlagi administrativnega pregleda, devet prijav pa je bilo izločenih zaradi neustreznih ali prepoznih dopolnitev. Prednostna področja razpisa si med seboj ne konkurirajo, saj so bila za vsako prednostno področje posebej določena indikativna sredstva.

Seznam odobrenih projektov

Skip to content