Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Objavljen Razpis 2015 za program Slovenski štipendijski sklad

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)  je v sodelovanju z Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko objavil Razpis za zbiranje predlogov 2015 za aktivnosti v okviru programa Slovenski štipendijski sklad.

Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu. CMEPIUS je objavil Razpis 2015 za program Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM. Rok za oddajo prijav je 12. januar 2015.

Podrobneje na spletni strani CMEPIUS-a, kjer bodo objavljeni tudi datumi za informativni dan in delavnice za potencialne prijavitelje, ki bodo organizirani v novembru in decembru.

Skip to content