Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Sporazum o partnerstvu za projekte sofinanciranje v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP in Sporazum o partnerstvu za projekte sofinanciranje v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma in Programa finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2009-2014 objavljamo osnutek Sporazuma o partnerstvu s prilogami za projekte sofinanciranje v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI 02) in osnutek Sporazuma o partnerstvu s prilogami za projekte sofinanciranje v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI 05).

Objavljen je vzorec sporazuma o partnerstvu, ki ga je potrebno prilagoditi posameznemu projektu in pri tem upoštevati minimalne pogoje, ki veljajo za sporazum o partnerstvu in so navedeni v obeh uredbah o izvajanju finančnih mehanizmov.

Povezava na obrazce

Skip to content