Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Seznam prednostnih projektov Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega FM in Programa FM EGP 2009-2014 za Sklop B – Program Finančnega mehanizma EGP

18.11.2014 je v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega FM in Programa FM EGP 2009-2014 zasedala komisija v širši sestavi za Sklop B – Program Finančnega mehanizma EGP in potrdila seznam prednostnih projektov za področja B.1 – Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve, B.2 – Naravna dediščina in B.3 – Kulturna dediščina. V naslednjih dneh bodo izbrani prijavitelji prejeli Obvestila o izbiri. Prvi podpisi pogodb so predvideni v mesecu decembru letos.

Seznam razvrščenih projektov – Sklop B – EGP

Zasedanje Komisije za sklop A je bilo danes, 1. 12. 2014, predvidoma do konca tedna bo usklajen zapisnik in objavljeni potrjeni seznami razvršenih projektov za pod-področja A.1.1 – Zmanjšanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov, A.1.2  – Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom, A.1.3 – Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja in področje A.2  – Enakost spolov.

Skip to content