Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Otvoritveni dogodek projekta EQPOWEREC

Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči: razumevanje in preseganje ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu

Danes je  na Univerzi v Ljubljani potekal otvoritveni dogodek projekta EQPOWEREC, Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči: razumevanje in preseganje ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu. Projekt, ki  je namenjen spodbujanju enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu se bo izvajal v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma  2009–2014.

Cilji projekta, ki se osredotoča na povečanje ozaveščenosti o enakosti spolov in oblikovanje spodbud za raziskave pri odločanju v gospodarstvu, se navezujejo na povečanje enakosti spolov v gospodarskem življenju. Projekt bo povezoval raziskovalno delo, prenos in razširjanje najboljših praks in znanja ter razvoj novih rešitev, ki bi prispevale k enakosti spolov pri odločanju na gospodarskem področju v Sloveniji. Izhodišče projekta je, da mora analiza ovir za enakost spolov pri odločanju potekati na več ravneh (individualni, organizacijski in institucionalni). Posebej bodo poudarili pomen organizacijske kulture in postopkov ter institucionalni okvir. V veliko pomoč pri tem bodo izkušnje norveškega sistema uvedbe kvot med spoloma v poslovnem, organizacijskem in individualnem okolju. Skozi raziskavo bodo skušali ugotoviti uporabnost norveškega modela v Sloveniji ter analizirati, koliko je slovenski institucionalni in politični kontekst ustrezen za uvedbo podobne zakonodaje. Opredelili bodo tudi najpomembnejše vrzeli v slovenski politiki, ocenili prenosljivost norveških praks in pripravili priporočila političnim odločevalcem za izboljšanje politik na področju enakosti med spoloma pri odločanju v gospodarstvu. Norveške izkušnje ter poznavanje posebnosti slovenskega gospodarskega in družbenega okolja bodo izhodišča za oceno izvedljivosti uvedbe kvot v slovenskem gospodarstvu. Partnerstvo, ki združuje akademsko in poslovno znanje (partnerji v projektu so Univerza v Ljubljani, Norveška poslovna šola BI, Združenje Manager in Kadrovska zveza Slovenije), bo prispevalo k razvoju ustreznih politik ter organizacijskih praks.

Skip to content