Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

MEDNARODNA KONFERENCA ŽENSKE 20 LET PO PEKINGU

13. in 14. novembra 2014 je na Brdu pri Kranju potekala Mednarodna konferenca Ženske 20 let po Pekingu, na kateri so se pogovarjali o enakosti spolov in izzivih na tem področju v Sloveniji. Ali lahko govorimo predvsem o spremembah na bolje, o večji enakosti spolov ali predvsem o slabšanju razmer in družbenih, političnih in ekonomskih okoliščinah, ki vodijo v slabšanje položaja žensk in povečevanje neenakosti v Sloveniji? To so bila izhodišča razprave, oblikovali pa so tudi dokument s konkretnimi zahtevami.

Leta 2015 mineva 20 let od sprejema Pekinške deklaracije in Pekinških izhodišč za ukrepanje na 4. svetovni konferenci žensk ZN v Pekingu 1995. leta. Vsakih pet let se na nacionalni ravni, v regiji in globalno preverja, kako se uresničujejo Pekinška izhodišča za ukrepanje.   Slovenija se je kot podpisnica zavezala k uresničevanju zastavljenih ukrepov za doseganje večje enakosti žensk in moških. Enakost spolov je eden od gradnikov pravične družbe. Ob dvajseti obletnici zadnje svetovne konference žensk je čas, da se ozremo nazaj, pregledamo opravljeno in oblikujemo naš pogled naprej.   Na konferenci Ženske 20 let po Pekingu so razpravljali o tem, kaj je bilo storjenega in uresničenega na tem področju v Sloveniji, kakšen je položaj žensk danes v primerjavi z letom 1995 na nekaterih ključnih področjih Pekinških izhodišč za ukrepanje. Osvetlili so ključne dogodke, politike, zakonodajne spremembe, ki so vplivali na položaj žensk v Sloveniji ter na politiko enakosti spolov, in pokazali na področja, kjer je bilo storjenega največ, pa tudi na to, kje ni vidnejšega napredka.   Dogodek sta organizirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ženski lobi Slovenije v okviru bilateralnega sodelovanja Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014.

Več informacij s predstavitvami in videoposnetki s konference

Skip to content